Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forsiden

Velkommen til Postrom Maskiner sine partnersider.

Den raskest voksende importøren av postbehandlingsmaskiner. Vi har hatt stabil vekst siden 1989. Det gir trygghet for deg som kunde.

produkter
Våre hovedprodukter er frankering med Francotyp frankeringsmaskiner, postpakking og konvoluttering med effektive konvolutteringsmaskiner og makulering med Intimus makuleringsmaskiner. Vår grafiske avdeling selger høykvalitets ferdiggjøringsutsyr til høye volumer og spesialløsninger innen print.

den norske
Postrom Maskiner er en solid norskeid importør i denne bransjen. Vi satser på norsk næringsliv. Ingen utflagging av kapital, vi driver fullt og helt etter prinsippet om at verdiene tilbakeføres til det norske samfunnet.

en støttespiller
I over 10 år har vi støttet barneidrett og kulturtiltak for barn. Mye av dette arbeidet er bygget opp på frivillighet. Men selv frivillige organisasjoner har behov for midler for å utvikle seg. Vi gleder oss over smil og gledeshyl fra våre kommende generasjoner. Som vår kunde er du med på å støtte barneidrett og kulturarbeid for barn.

    

Postrom Maskiner AS - Telefon: 23 33 88 33 - Telefaks: 23 33 88 44 - info@postrom.no
Postadresse: Postboks 44 Haugenstua, 0915 OSLO | Besøksadresse: Grorudveien 55, 0976 OSLO
Foretaksnr.: 952 961 942 MVA - Bankgiro: 5010.05.61775

Postrom Maskiner AS © 2006-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS - KP

Topp